3278 Kukkahyllykkö

kork. 55 lev. 26 syv. 35 cm (hyllyt syv. 13 ja 23 cm)

61,00 €